התקשרו עכשיו 04-8622257 | 054-812-70-07

התקשרו עכשיו
04-8622257
054-8127007


לדף הבית

שם:
טל:
מייל:

תוכן ההודעה

 

אישור נוטריוני של מסמך שתורגם על ידי מתרגם

 

diploma-154736 640על פי חוק הנוטריונים, כאשר נוטריון מאשר תרגום שנעשה על ידי אחר, ואין השפה ידועה לנוטריון שמאשר את התרגום, יש לצרף, לפי תקנה 14 א' (א') לתקנות הנוטריונים תשל"ז – 1977, תצהיר של המתרגם שמצהיר כי השפה המקורית של המסמך והשפה אליה תירגם את המסמך ידועה לו היטב.

הנוטריון למעשה מאשר את התצהיר והתרגום של המתרגם, אך הקושי הוא שאין המסמך שתורגם מאשר אחריותו של הנוטריון שמאשר, את נכונותו של התרגום.

קרא עוד...

אישור נוטריוני חשוב לדעת מראש

אישור נוטריוני - חשוב לדעת מראשבהיותי נוטריון מזה כ-20 שנים ( מאז שנת 1992), הרי שמניסיוני הרב, יכול אני להצביע על עשרות מקרים, בהם מגיעים אלי אנשים שדרוש אישור נוטריוני - חשוב לדעת מראש להם עבור הבנק אישור נוטריוני. הבעיה היא שבהגיעם למשרדי, כשאני שואל אותם כמה עותקים מייפוי הכח הם אמורים למסור לבנק, אין הם משוכנעים שהבינו מה דורש הבנק.

ראשית, קיים בלבול מכך שאין הם מבינים שעותק אחד אמור להישאר אצל הנוטריון למשמרת.

בנוסף לכך, במקרה שקרה לאחרונה, הגיעו אלי לקוחות, וערכתי להם ייפוי כח עבור בנק מסוים. עד שהם הגיעו לבנק, על מנת ליטול את המשכנתא, חלפו כשלושה חודשים, והנה לתדהמתם, נאמר להם שייפוי הכח כוחו יפה רק למשך 3 חודשים.

מאחר שהדבר נשמע לי תמוה, כיוון שכוחו של ייפוי כח במקרקעין יפה ל-10 שנים, הרי שהפניתי את לקוחותיי אל הנהלת הבנק והתברר שייפוי הכח, הועבר למחלקה אחרת של הבנק והם אולצו להביא עתק. באחריותו של הבנק לערוך עותק צילומי של ייפוי הכח המקורי.

קרא עוד...

ייפוי כח נוטריוני לקבלן? לבנק? יחד או לחוד?

savings-440782 640כשמגיעים אלי פעמים רבות אנשים לחתימה על ייפוי כח לבנק, בתהליך שלך קבלת משכנתא, כנוטריון או כמי שמטפל בעיסקת הרכישה מהקבלן, מיד אני מברר איתם אם ייפוי הכח ניתן להם על ידי הקבלן או על ידי הבנק.

קורה שמגיעים כשבייפויי הכח שנמסר מהבנק אין שם הקבלן שמעוניין לקבל ייפוי כח נוטריוני לשם המשך הפעולות שיידרשו. לפני שהם חותמים, אני מפנה אותם לקבלן על מנת שימסור להם ייפוי כח נוטריוני עליו יחתמו בפני כנוטריון.

קרא עוד...

התנגדות למתן ייפוי כוח של מוכר לטובת בנק שנותן לקונה הלוואה לרכישת דירה

home-366927 640בעיסקה של מכירת דירה, הכינותי מראש ייפוי כוח נוטריוני לתושב חוץ, שביקש שאדאג למכירת הדירה שלו כשאיננו בארץ. מיופה הכוח היה תושב הארץ שאמור היה לפעול בשמו של המוכר.

כמובן, שפרטי הדירה, כתובת מדוייקת, ופרטי הגוש, החלקה ותת החלקה של הדירה על פי הרשום בנסח, צויינו באותו ייפוי כוח נוטריוני.

האיש חתם על ייפוי הכוח בפני הקונסול בחו"ל, כיוון שלא הספיק להכין אותו אצלי במשרד, ונסע לחו"ל.

קרא עוד...

תרגום נוטריוני ואישור תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני של מסמכים ואישור תרגום נוטריוני – בין השפות עברית, אנגלית וערבית, לרבות מסמכים רשמיים: פרוטוקולים, החלטות ופסקי דין שניתנים בבתי המשפט השונים, בתי הדין בארץ ובחו"ל ותעודות.

הnasal-shield-187327 640צגת מסמכים למוסדות בחו"ל- בין יתר המסמכים שהמשרד מאשר ומציג הם מסמכים לצורך אימוץ ילדים שמגיעים לאימוץ מחו"ל, הכנת ועריכת תצהירים לבתי משפט ברחבי העולם כעדות בפני נוטריון, לבתי המשפט השונים כעדות לגבי אנשים שנמצאים אם במשפט פלילי או במשפט אזרחי.

הנוטריון, עו"ד יואב צח וכס מתרגם ומאשר, או מאשר בלבד, תרגומי מסמכים רשמיים בין השפות- עברית אנגלית וערבית באופן מדוייק ומסודר, ועל סמך נסיון רב כנוטריון מאז קבלת רישיון הנוטריון לפני עשרים (20) שנה.

בין המסמכים שמאושרים על ידי הנוטריון יואב צח וכס: פרוטוקולים, החלטות ופסקי דין שניתנים בבתי המשפט השונים, בתי הדין בארץ ובחו"ל ותעודות.

 

 

ייפוי כח נוטריוני "בע"מ" או ייפוי כח כללי

ייפוי כח נוטריוני בעמ או ייפוי כח כלליהצורך בייפוי כוח נוטריוני קיים כאשר בן משפחה נמצא בנסיבות שהוא מתקשה להגיע ממקום למקום מבחינה פיזית, בהיותו מוגבל בהליכה, בין אם בשל אשפוז בבית חולים, בין אם בשל כאבים בהליכה או כשהוא נדרש שלא לנוע ממקום למקום בשל סיבות בריאותיות.

שלעיתים יש להגביל את הכוח שקיים בייפוי הכוח, או לתקופה מסוימת או לסכום, עד לגובה מסוים.

כמובן שבעת שאני עורך ייפוי כוח לאדם שמוגבל פיזית וקשה לו להגיע למוסדות או לבנק, שלשם כך נדרש ייפוי הכוח, אני דורש ומקבל אישור רפואי שהוא במצב קוגניטיבי (חשיבה) תקין, ושהוא מבין מהות האישור שהוא נותן בייפוי כוח שכזה.

קרא עוד...

יפוי כח כללי מידי

לעיתים רצוי להגביל את תכולת יפוי הכח בכדי להמנע מהפתעות לא נעימות!

real-estate-agent-28776 640מחבר: עו"ד ונוטריון יואב צח וכס, 12/01/12

לקוח ותיק שלי, מתקשר אלי באחד הימים, ומודיע לי חגיגית:

"אני נוסע לחו"ל! לשנה! ושמעתי שאפשר לתת אדם אחר ייפוי כח, והוא יכול לעשות במקומי כל דבר, בלי שאצטרך להודיע כל הזמן שאני מסכים או בלי שאאלץ לחזור לארץ ולנסוע לכל דבר ועניין שיחייב הסכמתי וחתימתי. אתה עושה דבר כזה?"

עניתי בחיוב ושאלתי שאלה- "אתה סומך עליו? עד כדי כך שיוכל לעשות הכל במקומך?"

"בעיניים עצומות", השיב לי הלקוח. פקחתי את עיני והבהרתי לו שכאשר ייפוי הכח הינו לכל דבר, יש למיופה שליטה מלאה על רכושו של הלקוח שלי.

הלקוח עוצם העיניים, ביקש לאור דברי, לחשוב קצת ולבוא להכין את ייפוי הכח, לאחר שיחשוב על דברי.

קרא עוד...

אישור תרגום על ידי נוטריון

hammer-719066 640סעיף 15 לחוק הנוטריונים תשל"ו – 1976 קובע באופן ברור וחד משמעי, כי: " לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך ובדק את נכונותו".

פעמים רבות מגיעים אלי אנשים ומבקשים שאאשר תרגום מסמך שנעשה מהשפה הרוסית לשפה העברית, או לעיתים אומרים לי: "המסמך כתוב ברוסית, אבל עורך דין ששפת אימו רוסית, שולט בשפה והיא שפת האם שלו תרגם את המסמך".

קרא עוד...

יפוי כח לבנק

business-740075 640יפוי כח נוטריוני לפעולות בבנק תקפו יפה לכל עת. מה עושים אם פקיד הבנק מסרב לפעול בהתאם לייפוי הכח?

מחבר: עו"ד ונוטריון יואב צח וכס, 12/01/12

על פי החוק, תוקפו של ייפוי כח נוטריוני, כשאין מדובר במקרקעין, הוא ללא הגבלת זמן. הכוונה לייפוי כח שמתיחס לכספים ורכוש.

אם יפוי הכח יתייחס לדירה, מגרש או כל מקרקעין שהם, יהיה "כוחו", ונפקותו למשך 10 שנים בלבד. חובה יהיה על עורכו, לציין בבהירות את הגוש החלקה ותת החלקה.

קרא עוד...

האם יש הנחה על תשלום שכר טרחה לנוטריון

certificate-260536 640

מקרים שונים ומשונים שקורים לגבי פעילותי כנוטריון מניעים אותי לכתוב מאמר זה.

תקנות הנוטריונים הינן תקנות שקובע משרד המשפטים ואדם שמעוניין לדעת מה החיובים שהוא צפוי להיות מחוייב, אמור לבדוק מה כתוב בתקנות, ואף לבקש מנוטריון שיראה לו כיצד נעשה חישוב הפעולות הנוטריוניות שהוא מחויב על פיהן.

הפעולות שמבצע הנוטריון הינן ברורות ומפורטות בתקנות והן מחייבות את הנוטריון כלפי הלקוח וכלפי משרד המשפטים.

הפעולות הנוספות שמתלוות לפעולות שמבצע הנוטריון אינן מעוגנות בתקנות, ואם הנוטריון מבצע פעולות אלה, רשאי הוא לבקש שכר לפי הערכתו, הבנתו וראות עיניו.

קרא עוד...

8/6/2021.   המשרד של עו"ד יואב צח וכס עבר ב 15/1/2021 מרחוב העצמאות 54 בחיפה אל שד' הפלי"ם 7, בניין הפניקס בחיפה, ליד קריית הממשלה. המשרד בקריית ביאליק, ברחוב רחל 4, איננו פועל. בברכה,   עו"ד יואב צח וכס

עו"ד יואב צח מסייע לחיילות וחיילים שקיבלו שיבוץ בצה"ל, שאיננו תואם את יכולותיהם והישגיהם. קורה שמשבצים "לא לפי צורכי הצבא", כאשר מי שלמד 5 יחידות מחשב בהצטיינות מוצבת כטבחית, כשאין לה רקע בנושא והיכולות שלה הרבה מעבר לתפקיד של טבחית. קורה גם שמציבים כתצפיתנית מי שאיננה מסוגלת לשבת שעות מול מסך, אבל למדה והוכשרה באימוני ספורט להיות מדריכתירונים. אני פונה למערכת הצבאית  על מנת שיבדקו מחדש לאור התעודות של החיילת או החייל, ומנסים יחדיו לגרום לשינוי השיבוץ הלא מותאם. עו"ד יואב צח וכס

הציבור מוזמן לקרוא את המאמרים החדשים שנוספו לאתר. 

 

 

28/10/15

באתר זה קיימים 123 מאמרים שכתב עו"ד יואב צח וכס.המאמרים  מתחומים שבהם עוסק עורך דין יואב צח וכס. מתחומים רבים של חיי היום יום.

ניתן להעזר בהם כבסיס לטענות משפטיות. המאמרים נכתבו על סמך ניסיון של עורך דין יואב צח וכס בבתי משפט, בהסתמכות על מאמרים וספרות משפטית ענפה, כשכל האמור במאמר על סמך ייצוג שייצג לקוחות. 

עו"ד יואב צח וכס 

 

 


 

12/08/2015

מפורטל נכי צה"ל- התגמולים שמשולמים לפי אחוזי הנכות, לנכי צה"ל.

______________________________________________________________________________

12/08/2015

ראיון עם עו"ד יואב צח - הטיפול שהעניק אגף השיקום לחייל צה"ל ששתי רגליו נקטעו

  _________________________________________________________________________________

20/7/2014

ראיון עם עו"ד יואב צח - על גישור משפחתי


 

10/7/2014

ראיון רדיו עם עו"ד יואב צח - על העלמות של 14,000,000 ₪ ששייכים למשוחררי צהל בהתאם לחוק הפיקדון של חיילים משוחררים


 

 

 

20/02/14

נכה תובע את חברת החשמל - כתבה בוואלה


 

 27/01/09

עו"ד יואב צח וכס בבג"צ: "מישהו היה צריך למות כדי שמשהו יזוז"


שם:
טל:
מייל:

תוכן ההודעה

עורך דין ירושות | עורך דין עיזבון
קרית ביאליק: רחל 4, טל’ 04-8721480 | חיפה: העצמאות 54, טל’ 04-8622257 | פקס: 04-8622292
נייד יואב: 054-8127007 | מייל: joabzach@gmail.com

 

האמור באתר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי הניתן ע"י עורך דין.

יואב צח וכס - עורך דין, נוטריון ומגשרC כל הזכויות שמורות

בניה - שמרת מחשבים - בנייה ניהול ותחזוקת אתרים